ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำปี 2558

ลำดับวันที่ตรวจ/
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุรายงานผลวิเคราะห์
ตรวจพบ
11/12/2557บริษัท พี.ซี.ฟาร์มาพลัส จำกัด
เลขที่ 64/3-5 ม.1 ต.วังเย็น
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CATETM Supplement Super Catechin Green tea…Point the Belly Burn The FatTM
อย.24-1-20555-1-0119
ผลิตโดย อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด เลขที่ 95/64 ม.1 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
Mfd 25/11/2014
Exp 25/11/2016
พบ Sibutramine
27/4/2558บริษัท ฟีล นาโน (ประเทศไทย) จำกัด อาคารไม่มีเลขที่
ซ.พหลโยธิน ขว.ลาดยาว
ข.จตุจักร กรุงเทพฯ
1.1 จีนีซิส แคปส์ (ผงตังถั่งเฉ้า,สารสกัดจากใบแปะก๊วย,สารสกัดจากโสมเกาหลี,แอล-อาร์จินีน,สาร
สกัดจากหอยนางรม) (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อย.11-1-06353-
1-0239 LOT 140820
MFD 08/2014 EXP 08/2017
พบ Sildenafil และ Tadalafil
1.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โอเอ็มจี (แอล-อาร์จินีน,สารสกัดจากโสมเกาหลี,สารสกัดจากใบแปะก๊วย) (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
อย.11-1-06353-1-0101
LOT 150132 MFY 01/2015 EXP 02/2018
พบ Sildenafil และ Tadalafil

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ประกาศเมื่อ :2015-04-30

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จำนวนการเข้าชม : 156