ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ประจำปี 2560

ลำดับวันที่ตรวจ/
เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุรายงานผลวิเคราะห์
ตรวจพบ
รูปภาพผลิตภัณฑ์
19/2/2559บริษัท ดีเน็ทเวิร์คเวิลด์ไวด์ จำกัด เลขที่ 54/4-5 ถ.สุวินทวงศ์
ขว.มีนบุรี ข.มีนบุรี กรุงเทพฯ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซเว่นเดย์
เซเว่นดี อย.10-1-13058-1-0001
ควรบริโภคก่อน MFD: AUG 16
EXP:AUG 18
พบ Sibutramine
213/9/2559บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 16 ซ.สุขสวัสดิ์ 30
ถ.สุขสวัสดิ์ ขว.บางปะกอก
ข.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
น้ำปลาแท้ FISH SAUCE NICE FOOD BRAND
อย.10-1-09553-1-0036
QUANLITY PRODUCT BY:NICE FOOD PRODUCT CO.,LTD
MFG 09/09/2016
EXP 09/09/2018
พบไนโตรเจนทั้งหมด 2.58 กรัมต่อลิตร (มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดให้มีไนโตรเจนทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 9 กรัม และ
ต่อน้ำปลา 1 ลิตร)
315/9/2559บริษัท จีแอนด์จี เฮลท์ตี้
อินเตอร์ไลฟ์ จำกัด
เลขที่ 7/6 ม.11 ต.ลำไทร
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาเซอร์
อย.13-2-00656-1-0015
วันที่ผลิต 14/09/15
วันหมดอายุ 14/09/17
พบ Sildenafil
410/10/2559เฮ้าย่งเซ้ง
เลขที่ 456 ซ.ริมคลองบางกอกใหญ่ ขว.วัดท่าพระ ข.บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ซีอิ้วเค็ม ตราซังฮี้ ซอสถั่วเหลือง อย.10-1-03140-1-0005
ผลิต 30759
พบไอโอดีน 0.87 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร)
531/3/2560อโนมา
เลขที่ 8/509 ม.4 ซ.วัดเวฬุวนาราม 15 ขว.ดอนเมือง ข.ดอนเมือง กรุงเทพฯ
น้ำดื่ม คอฟฟี่ ทูเดย์
อย.15-2-00455-2-0001
ผลิตโดย น้ำดื่ม อควา 78/1 ม.1
ต.อินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง บริษัท คอฟฟี่ ทูเดย์ 1299 ซ.นวมินทร์ 45 ขว.คลองจั่น ข.บางกะปิ กรุงเทพฯ ปริมาตร
สุทธิ 600 มล.
พบ Coliforms MPN/100 มิลลิลิตร เท่ากับ 12 และพบ E.coli/100 มิลลิลิตร (เกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อ น้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็ม พีเอ็น
(Most Probable Number) และตรวจไม่พบบักเตรีชนิด
อี.โคไล)
น้ำดื่ม ตราวังทองกรุ๊ป
อย.15-2-00455-2-0001
ผลิตโดย น้ำดื่ม อควา 78/1 ม.1
ต.อินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง ปริมาตรสุทธิ 350 มล.
622/5/2560บริษัท พิบูลย์ชัย น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
เลขที่ 68/10 ม.12 ถ.บรมราชชนนี ขว.ศาลาธรรมสพน์
ข.ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
น้ำปลาแต่งกลิ่นสังเคราะห์แมงดา ตราแม่ประนอม
อย.10-1-00728-1-0023
ควรบริโภคก่อน MFD 220517 BBE 220518
พบปริมาณไอโอดีนเท่ากับ 0.82 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานกำหนดให้มีปริมาณไอโอดีน
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม และ
ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อน้ำปลา
1 ลิตร)

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ประกาศเมื่อ :2017-10-02

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จำนวนการเข้าชม : 142