เรียกเก็บคืนยาจากท้องตลาดและระงับการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  1. ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราแสงจันทร์ เลขทะเบียน G 393/52 ผลิตโดย ประจวบเภสัชกรรมสมุนไพร รุ่นที่ผลิต 021 วันที่ผลิต 16 เมษายน 2563 วันสิ้นอายุ 16 เมษายน 2566 ผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ตรวจพบเชื้อ Clostridium spp.

  2. ยาธาตุสี่ ตราหมอจรูญ เลขทะเบียน G 380/54 ผลิตโดยด็อกเตอร์จรูญเภสัช รุ่นที่ผลิต 001/62 วันที่ผลิต 30 กันยายน 2562 วันสิ้นอายุ 30 กันยายน 2562 ผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ตรวจพบเชื้อ Clostridium spp. และ Salmonella spp.

  3. ขมิ้นชันชนิดแคปซูล เลขทะเบียน G 593/55 ผลิตโดย บริษัท ซีเค เนเชอรัล เฮิร์บ จำกัด รุ่นที่ผลิต 05/0420 วันที่ผลิต 24 เมษายน 2563 วันสิ้น 23 เมษายน 2566 ผลการตรวจจากสำนักยาและวัตถุเสพติด ตรวจพบเชื้อ Clostridium spp.

ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลรินทรีย์และโลหะหนัก

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ข้อความฉลาก :

ข้อความฉลาก :

เจ้าของ / สถานที่ :

เจ้าของ / สถานที่ :

สาเหตุที่แจ้งเตือน :

พบสารห้ามใช้ :

พื้นที่ที่พบปัญหาแล้ว :

วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :

Fact sheet :

เจ้าของเรื่อง/ผู้พบปัญหา :

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต :

ผู้นำเข้า :

ผู้จัดจำหน่าย :

เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง :

ประเทศแห​ล่งกำเนิด :

อื่นๆ (โปรดระบุ) :

รุปภาพที่เกี่ยวข้อง :

จำนวนการเข้าชม : 166