DIAZEPAM

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4​

 183 total views,  1 views today

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ประกาศเมื่อ :2016-04-12
วันที่พบปัญหา :2016-03-22
สาเหตุที่แจ้งเตือน : ผิดมาตรฐาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต :บริษัท ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด
ผู้จำหน่าย :บริษัท ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด
รุ่นที่ผลิต :4095801
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง :P1A 2/2557
ประเทศแห​ล่งกำเนิด : Thailand
เจ้าของเรื่อง/ผู้พบปัญหา : กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

จำนวนการเข้าชม : 42