Medazine 5 (Medazepam 5 mg)

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

 484 total views,  1 views today

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ประกาศเมื่อ :2020-07-30
วันที่พบปัญหา :2020-07-30
วันที่เรียกเก็บคืน :2020-08-19
เจ้าของ / สถานที่ : บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
ตรวจพบ : ผิดมาตรฐาน หัวข้อ ความสม่ำเสมอของตัวยา (Content Uniformity)
สาเหตุที่แจ้งเตือน : ผิดมาตรฐาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต :บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ผู้จำหน่าย :บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
รุ่นที่ผลิต :053044
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง :P1A31/2559
ประเทศแห​ล่งกำเนิด : Thailand
เจ้าของเรื่อง/ผู้พบปัญหา : กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

จำนวนการเข้าชม : 268