PHENOBARBITONE TABLETS 30 mg

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4​

 188 total views,  1 views today

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ประกาศเมื่อ :2016-03-14
วันที่พบปัญหา :2018-02-08
วันที่เรียกเก็บคืน :2018-03-07
วันที่ผลิต :2017-03-08
วันที่หมดอายุ :2020-03-08
ตรวจพบ : ​​การละลายของตัวยาผิดมาตรฐาน
สาเหตุที่แจ้งเตือน : ผิดมาตรฐาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต :The Government Pharmaceutical Organization
ผู้จำหน่าย :องค์การเภสัชกรรม
รุ่นที่ผลิต :F600127
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง :P1A 7/2558
ประเทศแห​ล่งกำเนิด : Thailand
เจ้าของเรื่อง/ผู้พบปัญหา : กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

จำนวนการเข้าชม : 59