POLIZEP 5 (Clorazepate Dipotassium)

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

 2,510 total views,  3 views today

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ประกาศเมื่อ :2017-12-22
วันที่พบปัญหา :2017-07-07
วันที่ผลิต :2016-09-07
วันที่หมดอายุ :2018-09-07
สาเหตุที่แจ้งเตือน : ผิดมาตรฐาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต :บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
ผู้จำหน่าย :บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
รุ่นที่ผลิต :61157
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง :P1A7/2557
ประเทศแห​ล่งกำเนิด : Thailand
เจ้าของเรื่อง/ผู้พบปัญหา : กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

จำนวนการเข้าชม : 2107