Tranmed 5 (Clorazepate Dipotassium 5 mg)

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

 700 total views,  1 views today

ข้อมูล อย. แจ้งเตือนภัย

ประกาศเมื่อ :2020-06-19
วันที่พบปัญหา :2020-06-02
วันที่เรียกเก็บคืน :2020-07-02
วันที่ผลิต :2019-07-31
วันที่หมดอายุ :2021-07-31
ตรวจพบ : ​ผิดมาตรฐาน หัวข้อ Related Compounds (Method I)
สาเหตุที่แจ้งเตือน : ​ผิดมาตรฐาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต :บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
ผู้จำหน่าย :บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
รุ่นที่ผลิต :059659
เลขทะเบียน / เลขจดแจ้ง :P1A42/2559
ประเทศแห​ล่งกำเนิด : Thailand
เจ้าของเรื่อง/ผู้พบปัญหา : กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

จำนวนการเข้าชม : 455