ค้นหาเรื่องแจ้งเตือน และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประกาศแจ้งเตือน

แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล ตรานกเป็ดน้ำ G 33/64)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 01 ก.ค. 2022
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด G 45/50)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 01 ก.ค. 2022
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราหมอประจวบ G 566/64)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 05 พ.ค. 2022
MIVOLIS EISEN VITAMIN C (EFFVESCENT TABLETS DIETARY SUPPLEMENT PRODOCT) Lot. L0010
ผลิตภัณฑ์ : อาหาร
MIVOLIS VITAMIN B12 (EFFVESCENT TABLETS DIETARY SUPPLEMENT PRODOCT) Lot. L0051
ผลิตภัณฑ์ : อาหาร
MIVOLIS MULTIVITAMIN (EFFVESCENT TABLETS DIETARY SUPPLEMENT PRODOCT) Lot. L0020
ผลิตภัณฑ์ : อาหาร
รายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย
ประกาศวันที่ : 17 ส.ค. 2021
LONZA 0.5 (LORAZEPAM)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 06 ก.ย. 2021
MASAPARA WITH CODEINE
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 28 ต.ค. 2020
Phenobarbital Gray 1/2 gr (32.5 mg)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 15 ก.ย. 2020

จำนวนการเข้าชม : 39044