ค้นหาเรื่องแจ้งเตือน และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประกาศแจ้งเตือน

รายชื่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย
ประกาศวันที่ : 17 ส.ค. 2021
LONZA 0.5 (LORAZEPAM)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 06 ก.ย. 2021
MASAPARA WITH CODEINE
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 28 ต.ค. 2020
Phenobarbital Gray 1/2 gr (32.5 mg)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 15 ก.ย. 2020
Medazine 5 (Medazepam 5 mg)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 30 ก.ค. 2020
Tranmed 5 (Clorazepate Dipotassium 5 mg)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 19 มิ.ย. 2020
Tranmed 5 (Clorazepate Dipotassium 5 mg)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 07 พ.ย. 2019
ANXIRA-0.1(Lorazepam 1 mg)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 15 พ.ค. 2018
PHENOBARBITONE TABLETS 30 mg
ประกาศวันที่ : 14 มี.ค. 2016
POLIZEP 5 (Clorazepate Dipotassium)
ประกาศวันที่ : 22 ธ.ค. 2017

จำนวนการเข้าชม : 23118