ค้นหาเรื่องแจ้งเตือน และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประกาศแจ้งเตือน

Group-634@2x-1.png
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 668 /2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 28 ธ.ค. 2022
Group-634@2x-1.png
ประกาศแจ้งเตือน ฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล G 50036/63
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 08 ธ.ค. 2022
Group-634@2x-1.png
ประกาศแจ้งเตือน เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ทะเบียน (ยาระบายแคปซูล ตราธนัทเฮิร์บ G 614/64)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 26 ต.ค. 2022
Group-634@2x-1.png
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์และระงับการผลิต (จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง G 298/49)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 10 ต.ค. 2022
Group-634@2x-1.png
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ (จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง G 298/49)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 10 ต.ค. 2022
Group-634@2x-1.png
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 279/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 6 ทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 21 มิ.ย. 2022
Group-634@2x-1.png
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์และระงับการผลิต (ยาแคปซูลบำรุงร่างกาย ตราซูเป่าซันเจียวหนัง G 270/55)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 11 ก.ย. 2022
Group-634@2x-1.png
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาฟ้าทะลายโจร G 568/64)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 03 ส.ค. 2022
Group-634@2x-1.png
ROPECT (Codeine phosphate+ Guaiphenesin)
ผลิตภัณฑ์ : วัตถุเสพติด
ประกาศวันที่ : 24 ก.ค. 2022
Group-634@2x-1.png
แจ้งเตือนภัยเร่งด่วนการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล ตรานกเป็ดน้ำ G 33/64)
ผลิตภัณฑ์ : สมุนไพร
ประกาศวันที่ : 30 มิ.ย. 2022

จำนวนการเข้าชม : 61419